Preskoči na vsebino Preskoči na navigacijo

Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko

Language:
RSS:
Navigacija

Perfect numbers like perfect men are very rare.

René Descartes (1596-1650)
Nahajate se tu: Domov Raziskave in projekti Raziskovalni projekti
Akcije dokumenta

Raziskovalni projekti

En nivo navzgor

Znanstveno-raziskovalni ter raziskovalno-razvojni projekti

J1-2452 - Strukturni, optimizacijski in algoritmični problemi v geometrijskih in topoloških predstavitvah grafov
Vodja projekta: prof. dr. Bojan Mohar.
J1-1693 - Sodobni in novi metrični koncepti v teoriji grafov
Vodja projekta: prof. dr. Sandi Klavžar.
J1-9104 - Analiza, geometrija in parcialne diferencialne enačbe
Vodja projekta: prof. dr. Franc Forstnerič.
N1-0064 - Analiza zveznih in diskretnih matematičnih modelov v biologiji, kemiji in genetiki
Vodja projekta: dr. Vicentiu Radulescu.
J1-8130 - Prekrižna števila in njihova uporaba
Vodja projekta: prof. dr. Bojan Mohar.
J1-8133 - Preslikave na matrikah in operatorjih
Temeljni znanstveno-raziskovalni projekt.
J1-8131 - Zvezni in diskretni sistemi v nelinearni analizi
Vodja projekta: prof. dr. Dušan Repovš.
J1-8155 - Zlivanje biomedicinskih podatkov z uporabo nenegativne matrične tri-faktorizacije
Vodja projekta: prof. dr. Nataša Pržulj.
J2 - 8194 - Senzorske tehnologije pri kontroli posegov v objekte kulturne dediščine
Vodja projekta: prof. dr. Zvonko Jagličić.
N1-0043 - Kombinatorični problemi s poudarkom na igrah
Vodja projekta: prof. dr. Sandi Klavžar.
J1-7110 - Raziskovanje notranje strukture stolpnih grafov
Vodja projekta: prof. dr. Sandi Klavžar.
J1-7025 - Izbrani problemi nelinearne analize
Vodja projekta: prof. dr. Dušan Repovš.
J1-7256 - Interakcija med kompleksno analizo, minimalnimi ploskvami in parcialnimi diferencialnimi enačbam
Vodja projekta: prof. dr. Franc Forstnerič.
Limitne množice iteracijskih sistemov v dimenzijah 3 in 4
Trajanje projekta od 01.07.2014 do 30.06.2017.
Grafovski modeli in algoritmi pri parametriziranju baznih postaj mobilne telefonije četrte generacije
Trajanje projekta od 01.08.2013 do 31.07.2016.
Splošna topologija in metode teorije množic
Trajanje projekta od 01.08.2013 do 31.07.2016.
Holomorfne preslikave, geometrijska interpolacija in harmonična analiza
Trajanje projekta od 01.08.2013 do 31.07.2016.
Geometrija in topologija 3-mnogoterosti.
Temeljni raziskovalni projekt.
Matematično modeliranje in informatizacija procesov logističnega sistema poštnih storitev.
Aplikativni raziskovalni projekt.
Omrežja soavtorstev slovenskih raziskovalcev: teoretična analiza in razvoj uporabniškega vmesnika za vizualizacijo.
Aplikativni raziskovalni projekt.
Izredno veliki grafi in omrežja
Temeljni raziskovalni projekt.
Model za tehnično in ekonomsko optimizacijo logističnega sistema
Temeljni raziskovalni projekt.
Digitalni arhiv naravne in kulturne dediščine
Temeljni raziskovalni projekt.
Katalog grafov z visoko stonjo simetričnosti
Temeljni raziskovalni projekt.
Preslikave na algebrah
Temeljni raziskovalni projekt.
Foliacije, orbiterosti in Liejevi grupoidi
Temeljni raziskovalni projekt.
Holomorfne preslikave in foliacije
Temeljni raziskovalni projekt.
Nestandardne vložitve Cantorjeve množice v Evklidski 3-prostor.
Temeljni raziskovalni projekt.
Grafi in sorodne matematične strukture
Temeljni raziskovalni projekt.
Aktivno učenje matematike
Aktivna matematika (AM)
Nadgradnja sistema eXe za izdelavo standardiziranih e-gradiv
Nadgradnja eXe
Strukture ravninskih grafov ter njihova aplikacija v barvanju grafov in dodeljevanju frekvenc
Mednarodno sodelovanje Slovenija -Češka
Povezava nanodimenzijske magnetike z biologijo: nova tehnika za detekcijo, manipulacijo in kontrolo biološko zanimivih komponent na celičnem nivoju
Mednarodno sodelovanje Slovenija -ZDA
Splošni ohranjevalci
Mednarodno sodelovanje Slovenija -ZDA
Nove metode v nizko dimenzionalni geometrijski topologiji
Mednarodno sodelovanje Slovenija -ZDA
Aktualne grafovske invariante
Mednarodno sodelovanje Slovenija -ZDA
Geometrije, grafi, grupe in njihova soodvisnost
Mednarodno sodelovanje Slovenija -Madžarska
Barvanje grafov in njihova aplikacija
Mednarodno sodelovanje Slovenija -Poljska
Linerani in nelinearni ohranjevalci
Mednarodno sodelovanje Slovenija -Rusija
Algebra in Topologija
Mednarodno sodelovanje Slovenija -Rusija
Problemi ohranjevalcev
Mednarodno sodelovanje Slovenija -Madžarska
Izbrani problemi v geometriji in topologiji
Mednarodno sodelovanje Slovenija -Madžarska
Geometrija in topologija
Mednarodno sodelovanje Slovenija - Rusija
Refleksivno in hiperrefleksnost prostorov operatorjev
Mednarodno sodelovanje Slovenija Poljska
Matrični problemi, grupe in polgrupe matrik
Mednarodno sodelovanje Slovenija-Ukrajina
Spektralna teorija linearnih operatorjev
Mednarodno sodelovanje Slovenija Češka
Metode neskončno-dimenzionalne topologije v topološki algebri, grobi geometriji in funkcionalni analizi
Mednarodno sodelovanje Slovenija -Ukrajina
Numerična analiza direktnega in inverzivnega problema lastnih vrednosti v vibracijski analizi
Mednarodno sodelovanje Slovenija - Italija
Vzorci, struktura samo-organizacije ter magnetoelektriki v mešanicah nanodelcev in tekočih kristalov
 
Samourejanje molekularnih nanomagnetov v nanocevkah
 
Model za tehnično in ekonomsko optimizacijo logističnega sistema
 
Digitalni arhiv naravne in kulturne dediščine
Aplikativni raziskovalni projekt
Katalog grafov z visoko stopnjo simetričnosti
temeljni raziskovalni projekt
Razvoj novih metod in uporaba znanih metod matematičenga prgramiranja v kombinatorični optimizaciji in realni algebri
podoktorski raziskovalni projekt
Geometrijska topologija
Mednarodno sodelovanje Slovenija -Poljska
Nove metode v geometriji in topologoji ter njihova uporaba
Temeljni raziskovalni projekt
Tranzitivno delovanje grup na grafih
Mednarodno sodelovanje Slovenija-Kitajska
Kartezični produkti grafov in raziskovalno delo
Mednarodno sodelovanje Slovenija-Avstrija
Geometrijska interpolacija krivulj in ploskev
Mednarodno sodelovanje Slovenija-Norveška
Telekomunikacijska omrežja, problemi hanojskega stolpa in algoritmi
aplikativni raziskovalni projekt
JKR detektor za nedestruktivno detekcijo zemeljskih min in improviziranih eksplozivnih naprav
Projekt razpisa tehnološkega programa "Tehnologija za varnost in mir 2006-2012"
Analiza prenosa znanja v gospodarstvo po znanstveno-raziskovalnih področjih
Projekt ciljnega raziskovalnega programa (CRP) "Konkurenčnost Slovenije 2006-2013"
Certifikatna agencija z ECC za potrebe MORS-a
Projekt ciljnega raziskovalnega programa (CRP) "Znanje za varnost in mir 2006-2010"
Anonimizacija podatkovnih baz
aplikativni raziskovalni projekt
Preslikave na algebrah
temeljni raziskovalni projekt
Pozitivnost v nekomutativni realni algebraični geometriji
podoktorski raziskovalni projekt
Pogoji nilpotentnosti v grupah
podoktorski raziskovalni projekt
Algoritmi za analizo dodeljevanja lokacij
temeljni raziskovalni projekt
Analitične in topološke metode v kompleksni geometriji in teoriji foliacij
temeljni raziskovalni projekt
Uporaba algebre v analizi
temeljni raziskovalni projekt
Topološka in metrična teorija grafov
temeljni raziskovalni projekt
Geometrijska in algebrajska topologija
temeljni raziskovalni projekt
Spremljanje staranja nitroceluloznih pogonskih sredstev
Projekt ciljnega raziskovalnega programa (CRP) "Znanje za varnost in mir 2006-2010"
Nov način merjenja temperature v posebnih pogojih z metodo JKR
aplikativni raziskovalni projekt
Pomen luke Koper v logistični podpori SV in zaveznikov
Projekt ciljnega raziskovalnega programa (CRP) "Znanje za varnost in mir 2006-2010"
Raziskava možnosti optimizacije v cestnem prometu glede na zgodovino prometa
Projekt ciljnega raziskovalnega programa (CRP) "Znanje za varnost in mir 2006-2010"
Geometrijska interpolacija in zlepki
podoktorski raziskovalni projekt
Hevristike: teorija in aplikacija 3
aplikativni raziskovalni projekt
JKR-nedestruktivna metoda za študij in spremljanje polimorfizma v heterogenih farmacevtskih sistemih
Temeljni raziskovalni projekt