Preskoči na vsebino Preskoči na navigacijo

Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko

Language:
RSS:
Navigacija

An expert is a man who has made all the mistakes, which can be made, in a very narrow field.

Niels Henrik David Bohr
Nahajate se tu: Domov Raziskave in projekti Raziskovalni projekti Raziskava možnosti optimizacije v cestnem prometu glede na zgodovino prometa
Akcije dokumenta

Raziskava možnosti optimizacije v cestnem prometu glede na zgodovino prometa

Projekt ciljnega raziskovalnega programa (CRP) "Znanje za varnost in mir 2006-2010"

Pomemben del obrambnega sistema SV zavzema logistika cestnih prevozov, saj se morajo premiki vozil in enot odvijati optimalno, po najkrajših poteh in brez nepotrebnega oviranja civilnega prometa v mirnodobnem času. Po drugi strani mora biti logistični informacijsko-upravni sistem (LIS) cestnega prometa dovolj robusten, da je pripravljen na reagiranje v izrednih razmerah in v izjemnih situacijah. Pomembne lastnosti infrastrukturnega sistema so standardiziranost, enostavna povezljivost z drugimi velikimi logističnimi sistemi (Luka Koper, letališče, železniški promet), nadgradljivost z novimi komponentami in modularnost (enostavna zamenjava komponent).

Načrtovanje in razvoj sodobne vojaške logistike zahteva izpopolnitev obstoječega logističnega informacijskega sistema. V predlaganem projektu nameravamo v skladu s ciljem javnega razpisa CRP v letu 2006 4.5.9 Optimizacija transportne logistike cestnega prometa v SV in MO sodelovati pri izboljšanju LIS Slovenske vojske.

Naš namen je, da bi nekatere konkretne optimizacijske probleme s področja transportne logistike modelirali v obliki problemov kombinatorične optimizacije in jih potem rešili z najprimernejšimi hevrističnimi metodami in metahevrističnimi algoritmi.

Pri našem projektu bomo raziskali možnosti optimizacije v cestnem prometu glede na dane podatke o zgodovini prometa. To je pomembna prednost pred ostalimi optimizacijskimi metodami, saj lahko optimizacijski algoritmi uporabljajo podatke in rešitve podobnih že rešenih podproblemov za hitre lokalne izboljšave rezultatov.

Prvi del projekta bo usmerjen v analizo obstoječega stanja in podatkov o cestnih prevozih v Slovenski vojski in civilnem prometu. Pri tem bomo sodelovali s strokovnjaki Slovenske vojske.

Potrebno bo izbrati vektorsko podatkovno bazo cestnega omrežja, na kateri se bo izračunavala optimizacija prevozov. Lahko uporabimo tudi obstoječo bazo cestnega omrežja podjetij Ultra d.o.o. in Telargo d.o.o., ki jo je možno redno obnavljati z najnovejšimi podatki.

Naslednji korak bo analiza in razvoj učinkovitih algoritmov za optimizacijo prevozov na podlagi konvencionalnih podatkov o cestnem omrežju. Pri razvoju izboljšanih optimizacijskih algoritmov bo potrebno upoštevati statistične podatke o prometnem toku in uporabiti dinamično optimizacijo časa. To bo odprlo popolnoma nov podprostor stanj, ki močno poveča množico rešitev, zato bo veliko truda vloženo v izboljšave, ki bodo prinesle boljše rešitve v krajšem času. Algoritmi bodo morali biti dovolj robustni, da se bodo ustrezno odzvali na nenadne spremembe podatkov (npr. v primeru naravnih nesreč, spremenjenih vremenskih razmerah, prometnih nesrečah, delu na cesti, zaporah,...). Pri optimizaciji transportne logistike cestnega prometa bo potrebno upoštevati tudi z njim tesno povezane druge oblike prometa (železniški, letalski) in logistično-upravne rešitve za Slovensko vojsko pomembnih sistemov (npr. Luke Koper).

Optimizacija poti se običajno izvaja glede na razdaljo, čas (računan glede na omejitve hitrosti) ali ceno (kombinacija cene goriva, cestnin, vrednosti porabljenega časa). Na področju optimiziranja časa (ki se posledično izraža v stroških) nameravamo raziskati povsem nov pristop. Predvideni čas trajanja potovanja ni statičen, odvisen le od omejitve hitrosti, ampak je dinamičen, odvisen od trenutnih podatkov ter zgodovine prometa na ustreznem cestnem odseku.

Telargo d.o.o. je v sodelovanju z Ultro d.o.o. razvil zelo obsežno bazo zgodovine prometa v Sloveniji. S pomočjo teh podatkov je možno zelo natančno napovedati trajanje potovanja, v odvisnosti od ure, dneva in drugih parametrov. To je zelo pomemben vidik pri optimizaciji prevozov, saj se najhitrejša pot med dvema točkama lahko bistveno razlikuje glede na trenutne prometne pogoje.

TRAJANJE: 1.6.2006 - 31.5.2008