Preskoči na vsebino Preskoči na navigacijo

Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko

Language:
RSS:
Navigacija

Numbers are intellectual witnesses that belong only to mankind.

Honore de Balzac
Nahajate se tu: Domov Raziskave in projekti Raziskovalni projekti Pomen luke Koper v logistični podpori SV in zaveznikov
Akcije dokumenta

Pomen luke Koper v logistični podpori SV in zaveznikov

Projekt ciljnega raziskovalnega programa (CRP) "Znanje za varnost in mir 2006-2010"

V projektu sodelujemo pri analizi vloge Luke Koper pri logistični podpori Slovenske vojske (SV) in zaveznikov ter pri načrtovanju informacijsko-upravljalnega sistema (IUS) Luke Koper.

Učinkovit IUS je potreben za učinkovito povezovanje vojaških enot znotraj in zunaj meja Slovenije, podporo SV in zaveznikov, oskrbo vojaških ladij, učinkovito skladiščenje in razvoz opreme. IUS mora omogočati učinkovito pregledovanje informacij in hitro iskanje optimalnih rešitev v danih razmerah, zlasti v primerih nenadnih sprememb. Cilj je v skladu s ciljem javnega razpisa za izbiro CRP v letu 2006 (4.5.2 Pomen Luke Koper v logistični podpori SV in zaveznikov). Naslednji cilj projekta je optimizirati nekatere probleme vojaške logistike na več področjih, kot so: načrtovanje, upravljanje ter nadziranje (sledenje) premikov in skladiščenja opreme, kadra ter informacij na treh različnih nivojih: strateškem, taktičnem in operativnem. Probleme bomo izbrali v sodelovanju s strokovnjaki urada SV za logistiko in drugih skupin, ki se ukvarjajo z logistiko. V skladu s ciljem razpisa 4.5.2 se bomo osredotočili na transportno logistiko in logistiko znotraj sistema Luke Koper. Projektno skupino sestavljajo raziskovalci, izkušeni strokovnjaki s področij matematike, računalništva in informatike.

V začetni fazi projekta bomo v sodelovanju s SV in Luko Koper analizirali trenutno stanje na področju logistike v Luki Koper. Izdelali bomo podatkovni model, ki bo zajemal tako podatke o vojaškem kadru, opremi in sredstvih, kot tudi o parametrih, ki vplivajo na optimizacijo logističnih procesov. Omejili se bomo na lokalne dejavnike, kot so na primer zemljepisni podatki, prometna infrastruktura, značilnosti skladišč, zakonske omejitve. Predvidevamo, da bo v tej fazi potrebno sodelovati tudi s strokovnjaki z Ministrstva za okolje in prostor ter upoštevati standarde zveze NATO in Evropske unije. Analiza stanja bo pokazala, kateri so tisti problemi vojaške logistike, ki potrebujejo obravnavo v projektu.

Predlagali bomo ustrezne metode in algoritme za učinkovito pregledovanje in analizo podatkov s ciljem določiti optimizacijske modele za posamezne logistične podsisteme. Ti optimizacijski modeli omogočajo ločeno in neodvisno obravnavo posameznih podsistemov. Univerzalna metodologija razvoja optimizacijskih modelov hkrati omogoča integralno obravnavo več logističnih procesov.

Osredotočili se bomo na pilotski problem, ki ga bomo izbrali s pomočjo strokovnjakov SV in Luke Koper. V nadaljni fazi projekta bomo na osnovi izkušenj pri reševanju pilotskega problema matematično modelirali izbrane optimizacijske probleme.

Znano je, da je večina logističnih problemov (kot so npr. iskanje najugodnejših poti v prometnih in telekomunikacijskih omrežjih, lociranje kritičnih točk, razvozi, izdelava urnikov, razvrščanje, razporejanje, razdeljevanje) zelo (NP-)težkih in njihovo reševanje zahteva uporabo hevrističnih metod, kot so aproksimacijske metode in algoritmi lokalnega iskanja. V povezavi z zmogljivimi računalniki omogočajo te metode učinkovito iskanje optimalnih rešitev v večini primerov reševanja danega problema, kar je v praksi povsem zadovoljivo. Še zlasti obetavni so se izkazali algoritmi, ki združujejo osnovne hevristične metode in omogočajo preiskovanje iskalnega prostora, (t. i. metahevristični algoritmi). Omenimo iterativno lokalno iskanje, simulirano ohlajanje, iskanje s seznamom ‘tabu’, evolucijsko računanje vključno z genetskimi algoritmi, optimizacija s kolonijami mravelj, itd.

Učinkovitost hevrističnih metod in metahevrističnih algoritmov smo preverili in potrdili na številnih praktičnih primerih tudi sami. Nekatere naše rešitve so bile uporabljene pri izgradnji avtocestnega sistema in mestnih cestno-transportnih sistemov doma in v tujini (npr. na Kitajskem) [CesLog]. Sodelujemo tudi pri načrtovanju logistične podpore Luki Koper za civilne potrebe transporta preko Luke in ostalih transportnih poti do zaledja.
V projektu bomo raziskali ustreznost posameznih (meta)hevrističnih metod za reševanje izbranih optimizacijskih problemov. Vsak obravnavani problem bomo modelirali v obliki problema kombinatorične optimizacije in predlagali najbolj učinkovito metodo, oz. razvili ustrezen algoritem za reševanje. Metode bomo nadgradili z večagentnimi modeli, ki omogočajo dinamično modeliranje, simulacijo in optimizacijo kompleksnih logističnih problemov.

Nenazadnje ima projekt pomen tudi za razvoj podjetniške logistike na področju gospodarstva. Pristanišče Luka Koper se zaveda pomembnosti razvoja logistične podpore Luke Koper vojaškim ladjam, SV in zaveznikom, ki je nadgradnja celotnega logističnega sistema Luke Koper. Predlagana metodologija je primerna tudi za reševanje logističnih problemov v neprofitnih organizacijah, kot tudi v primerih naravnih in drugih nesreč. Predlagana podatkovna baza in metodologija bi bila primerna tudi za reševanje nekaterih drugih problemov, kot je na primer zbiranje odpadkov ob minimalnih vplivih na okolje. Kvalitetni rezultati projekta bodo odprli možnosti vključevanja v projekte zveze NATO in Evropske unije.

TRAJANJE: 1.6.2006 - 31.5.2008