Preskoči na vsebino Preskoči na navigacijo

Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko

Language:
RSS:
Nahajate se tu: Domov Predstavitev inštituta Ustanovitelji in zgodovina

Ustanovitelji in zgodovina

Akcije dokumenta
Ustanovitelji in zgodovina Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko


Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (IMFM) je dne 28. aprila 1960 ustanovila Ljudska skupščina Ljudske Republike Slovenije. Ustanoviteljske pravice je dne 05. julija 1972 prevzela Univerza v Ljubljani.

Leta 2003 je IMFM prejel poziv Državnega pravobranilstva, da uredi vpis v sodnem registru v smislu določil Uredbe o poenotenju vpisov Republike Slovenije kot pravne osebe v sodnem registru in delniških knjigah (Uradni list RS, št. 43/1998) in kot ustanoviteljico pravilno vpiše Republiko Slovenijo. Na podlagi poziva je IMFM v sodni register takšen predlog vložil, Okrožno sodišče v Ljubljani pa je kot ustanoviteljico IMFM vpisalo Republiko Slovenijo, in sicer od 06. 06. 1998 dalje. A do preoblikovanja IMFM v javni zavod takrat ni prišlo.

IMFM ni bil proračunski uporabnik, sredstva za delo je pridobival pretežno s konkuriranjem na javnih razpisih, predvsem razpisih Agencije RS za raziskovalno dejavnost (ARRS) za temeljne, podoktorske in aplikativne projekte ter večletne raziskovalne ter infrastrukturne programe ter na javnih razpisih za Ciljne raziskovalne programe, ki jih ARRS sofinancira skupaj z Ministrstvom RS za obrambo. Manjši del prihodka so predstavljala sredstva, pridobljena na osnovi pogodb z organizacijami iz gospodarstva.

Znanstveno raziskovalno delo na IMFM v povprečju opravlja okoli 20 redno zaposlenih in 110 dopolnilno zaposlenih sodelavcev. Poleg znanstveno raziskovalne dejavnosti, ki je temeljna dejavnost IMFM, se na IMFM usposabljajo tudi mladi raziskovalci, bodoči znanstveniki. Namenom usposabljanja je pridobitev doktorata znanosti.

Konec leta 2014 je vendarle prišlo do premika pri uskladitvi pravnega statusa z dejanskim stanjem. Na osnovi dokumentov, ki smo jih pridobili z Univerze v Ljubljani, je bil IMFM z odločbo Okrožnega sodišča v Ljubljani dne 16. 10. 2014 v sodni register vpisan kot javni zavod (oblika organiziranosti), z imenom Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko; kratko ime IMFM; ustanovitelj Republika Slovenija.

IMFM si je od sprejema sklepa o preoblikovanju prizadeval, da bi dosegel potrebno uskladitev vpisa v sodnem registru. Na ministrstvo, pristojno za področje znanosti, kot tudi na Vlado Republike Slovenije je IMFM naslovil več vlog za sprejem sklepa o preoblikovanju IMFM v javni raziskovalni zavod, a do preoblikovanja inštituta nikakor ni prišlo.

Leto 2022 za IMFM predstavlja prelomno leto. Po večletnem prizadevanju inštituta je Vlada Republike Slovenije na seji dne 10. 05. 2022 sprejela Sklep o preoblikovanju javnega zavoda Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko v javni raziskovalni zavod. Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 67, z dne 13. 05. 2022 in z veljavo od 28. 05. 2022 dalje.