Preskoči na vsebino Preskoči na navigacijo

Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko

Language:
RSS:

Although he may not always recognize his bondage, modern man lives under a tyranny of numbers.

Nicholas Eberstadt
Nahajate se tu: Domov Predstavitev inštituta Ustanovitelji in zgodovina

Ustanovitelji in zgodovina

Akcije dokumenta
Ustanovitelji in zgodovina Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko


Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (IMFM) je dne 28. aprila 1960 ustanovila Ljudska skupščina Ljudske Republike Slovenije. Ustanoviteljske pravice je dne 05. julija 1972 prevzela Univerza v Ljubljani.

IMFM si je od sprejema sklepa o preoblikovanju prizadeval, da bi dosegel potrebno uskladitev vpisa v sodnem registru. Na ministrstvo, pristojno za področje znanosti, kot tudi na Vlado Republike Slovenije je IMFM naslovil več vlog za sprejem sklepa o preoblikovanju IMFM v javni raziskovalni zavod, a preoblikovanje do danes še ni bilo izvedeno.

Državno pravobranilstvo RS je dne 24. 01. 2003 IMFM pozvalo, da v smislu določil Uredbe o poenotenju vpisov Republike Slovenije kot pravne osebe v sodnem registru in delniških knjigah, v sodnem registru kot ustanoviteljico pravilno označi Republiko Slovenijo. Na predlog IMFM je Okrožno sodišče v Ljubljani dne 05. 05.2003 v sodni register vpisalo Republiko Slovenijo kot ustanovitelja IMFM, in sicer od 06. 06. 1998 dalje.

IMFM ni proračunski uporabnik, sredstva za delo pridobiva pretežno s konkuriranjem na javnih razpisih, predvsem razpisih Agencije RS za raziskovalno dejavnost (ARRS) ze temeljne, podoktorske in aplikativne projekte ter večletne raziskovalne ter infrastrukturne programe ter na javnih razpisih za Ciljne raziskovalne programe, ki jih ARRS sofinancira skupaj z Ministrstvom RS za obrambo. Manjši del prihodka predstavljajo sredstva, pridobljena na osnovi pogodb z organizacijami iz gospodarstva.

Znanstveno raziskovalno delo na IMFM opravlja okoli 30 redno zaposlenih in 100 dopolnilno zaposlenih delavcev. Poleg znanstveno raziskovalne dejavnosti, ki je temeljna dejavnost IMFM, se na IMFM usposabljajo tudi mladi raziskovalci. Namenom usposabljanja je pridobitev doktorata znanosti. Sredstva za njihovo usposabljanje zagotavlja ARRS, razen stroškov za prehrano med delom, stroškov za prevoz na delo in z dela, regres za letni dopust ter ostale stroške, ki jih urejajo predpisi delovno-pravnega področja – te mora zagotoviti IMFM sam.

Konec leta 2014 je vendarle prišlo do premika pri uskladitvi pravnega statusa z dejanskim stanjem. Na osnovi dokumentov, ki smo jih pridobili z Univerze v Ljubljani, je bil IMFM z odločbo Okrožnega sodišča v Ljubljani dne 16. 10. 2014 v sodni register vpisan kot javni zavod (oblika organiziranosti), z imenom Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko; kratko ime IMFM. Kot ustanovitelj IMFM je vpisana Republika Slovenija.

Ljubljana, november 2014


prof. dr. Jernej Kozak, direktor

Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko