Preskoči na vsebino Preskoči na navigacijo

Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko

Language:
RSS:
Nahajate se tu: Domov Raziskave in projekti Oddelki/Raziskovalne skupine Oddelek za fiziko
Akcije dokumenta

Oddelek za fiziko

Področja: jedrski magnetizem, NQR, NMR, fazni prehodi, elektronski magnetizem, SQUID magnetomeri, molekularni magneti, fazni prehodi, magnetne lastnosti snovi, biomagnetizem, elektrofiziološke raziskave na celičnem nivoju.

Oddelek za fiziko ima tri laboratorije, kjer raziskujemo različne oblike magnetizma:

  • Laboratorij za jedrsko kvadrupolno resonanco. V njem potekajo raziskave jedrske  magnetne resonance (NMR) in jedrske kvadrupolne resonce (NQR). V zadnjih letih je poudarek na raziskavah detekcije prisotnosti dušika 14N v različnih molekulah, zanimivih za študij polimorfizma in prisotnosti nekaterih delikatnih snovi (eksplozivi, narkotiki). Študiramo tudi izboljšave metod detekcije NQR pri nizkih frekvencah.

  • Center za magnetne meritve (CMag.si) je medinstitucionalni raziskovalni center, ki ga vodi doc. dr. Zvonko Jagličić. V tem laboratoriju uporabljamo zelo občutljiv SQUID senzor za detekcijo spremembe magnetizacije, ki jo povzroči prisotnost preiskovanega vzorca v gradiometrični tuljavici magnetometra. Sedaj aktualne raziskave vključujejo študij magnetizacije v odvisnosti od temperature in zunanjega magnetnega polja, študij frekvenčne odvisnosti magnetizacije, študij relaksacije po isklopu zunajega polja v kompleksnih intermetaknih zlitinah, v kvazikristalih, v multiferoičnih materialih, v nanostrukturah, v nekaterih molekularnih magnetih. V tem laboratoriju potekajo tudi meritve toplotne kapacitete, toplotne in električne prevodnosti.

  • Laboratorij za biomagnetizem. Skupina, ki je aktivna v tem laboratoriju, študira magnetizem, ki se pojavi zaradi prisotnosti ionskih tokov v živi snovi. Raziskave vključujejo tako meritve z večkanalnimi multi SQUID magnetometri, s SQUID mikroskopom, kot tudi številne modelske študije. Zajemajo tako cele organe (npr. srce, periferni živčni sistem), ali eno samo celico (velika celica alge chara corallina). To so vedno multidisciplinarne raziskave. Veliko meritev smo izvedli v sodelovanju z laboratoriji za biomagnetne raziskave v Berlinu (PTB, Institut Bln.) in Oddelkom za fiziko in astronomijo Vanderbilt University, Nashville, TN, ZDA. Izvedli smo nekaj prvih tovrstnih raziskav v svetu.

V naših laboratorijih so stalno vključeni mladi raziskovalci, diplomanti in tuji raziskovalci, ki so na obisku za krajši čas pri nas. Stalno poteka formalno in neformalno sodelovanje z več tujimi raziskovalnimi ustanovami.

Stalna zunanja sodelavca Oddelka za fiziko sta dr. Janez Pirnat in prof. dr. Zvonko Trontelj.

Mednarodna spletna stran Oddelka za fiziko

Infrastrukturna dejavnost pri IMFM

Šifra oddelka/raziskovalne skupine: 0101-003.