Preskoči na vsebino Preskoči na navigacijo

Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko

Language:
RSS:
Nahajate se tu: Domov Javni razpisi in javni pozivi Sklep o razpisu volitev za člana UO izmed zaposlenih delavcev IMFM

Sklep o razpisu volitev za člana UO izmed zaposlenih delavcev IMFM

Akcije dokumenta

Številka: 6-TC/2022
Datum: 31.08.2022

Na podlagi 12. člena Statuta Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko ter 2. člena Pravilnika o izvolitvi člana Upravnega odbora iz vrst zaposlenih delavcev, ki ga je sprejel Upravni odbor Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko na 3. seji, dne 29.08.2022, v.d. direktor Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko, prof. dr. Peter Šemrl, izdaja


                                                                                           SKLEP
                                                           o razpisu volitev za člana Upravnega odbora
                                                                          iz vrst zaposlenih delavcev
                                                           Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko


                                                                                            I.
Prof. dr. Peter Šemrl, v.d. direktor Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko, razpisuje začetek postopka volitev za izvolitev člana Upravnega odbora iz vrst zaposlenih delavcev Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko.

Temeljni subjekti so v nadaljnjem besedilu zapisani v moški slovnični obliki in veljajo enakovredno za oba spola.

                                                                                           II.
Volitve za člana Upravnega odbora iz vrst zaposlenih delavcev Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko bodo v četrtek, 15.09.2022.

                                                                                           III.
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 31.08.2022.

                                                                                           IV.
Volitve za izvolitev člana Upravnega odbora iz vrst zaposlenih delavcev Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko vodi in izvaja volilna komisija.

                                                                                            V.
Za izvedbo volitev člana Upravnega odbora iz vrst zaposlenih delavcev Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko se imenuje volilna komisija v naslednji sestavi:
1.    prof. dr. Polona Oblak, predsednica,
2.    prof. dr. Zvonko Jagličić, član,
3.    prof. dr. Gašper Jaklič, član

                                                                                           VI.
Volilna komisija skrbi za tehnično izvedbo volitev in spoštovanje določil Pravilnika o izvolitvi člana Upravnega odbora iz vrst zaposlenih delavcev Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko.

                                                                                           VII.
Kandidate lahko predlaga najmanj pet zaposlenih delavcev s pisnim predlogom, ki mu je treba priložiti pisno izjavo predlaganega kandidata, da je članstvo v Upravnem odboru pripravljen sprejeti. Vse kandidature, vključno s soglasji kandidatov, je potrebno nasloviti na predsednico volilne komisije.

                                                                                           VIII.
Kandidature, vključno s soglasji kandidatov, se posreduje volilni komisiji najkasneje do 12.09.2022 do 12. ure.

                                                                                            IX.
Predloge za kandidate za člane Upravnega odbora Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko iz vrst zaposlenih delavcev ter pisno soglasje h kandidaturi se posreduje volilni komisiji na naslov volilne komisije: Prof. dr. Polona Oblak, predsednica volilne komisije, Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Jadranska ulica 19, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – predlog za kandidata za izvolitev člana UO IMFM iz vrst zaposlenih delavcev«, v roku, določenem z rokovnikom in VIII. točko tega sklepa ter na obrazcih, ki so priloga tega sklepa.

Volilna komisija za izvedbo teh volitev bo upoštevala kandidature, ki bodo prispele na naslov volilne komisije do ponedeljka, 12.09.2022 do 12. ure.

                                                                                            X.
Sestavni del in priloga tega sklepa je rokovnik za izvedbo posameznih volilnih opravil, obrazec 1 – Predlog za kandidata za člana Upravnega odbora ter obrazec 2 – Soglasje kandidata za člana Upravnega odbora.


                                                                                                                                           v.d. direktor
                                                                                                                                      prof. dr. Peter Šemrl

Priloge:
-    Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za izvolitev člana UO IMFM
-    Obrazec 1 – Predlog za kandidata za člana UO IMFM
-    Obrazec 2 – Soglasje h kandidaturi za člana UO IMFM

Sklep o razpisu volitev za člana Upravnega odbora iz vrst zaposlenih delavcev Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko - podpisan