Preskoči na vsebino Preskoči na navigacijo

Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko

Language:
RSS:
Nahajate se tu: Domov Javni razpisi in javni pozivi Javni poziv ZS za predlaganje članov v UO IMFM - zainteresirana javnost

Javni poziv ZS za predlaganje članov v UO IMFM - zainteresirana javnost

Akcije dokumenta

Na podlagi 10. člena Sklepa o preoblikovanju javnega zavoda Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko v javni raziskovalni zavod (Ur. list RS, št. 67/2022 z dne 13.05.2022) ter 12. člena Statuta Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko, ki ga je 29.08.2022 sprejel Upravni odbor Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko, predsednica Znanstvenega sveta Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko objavlja

                                                                                                    javni poziv

                         za predlaganje člana Upravnega odbora iz vrst uporabnikov inštituta oziroma zainteresirane javnosti

                                                                         Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko

1. Na podlagi 10. člena Sklepa o preoblikovanju javnega zavoda Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko v javni raziskovalni zavod (Ur. list RS, št. 67/2022 z dne 13.05.2022) Upravni odbor Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko sestavlja pet članov, od katerih:
- dva člana imenuje ustanovitelj na način, da je med predstavniki ustanovitelja upoštevana uravnotežena zastopanost spolov, skladno z zakonom, ki ureja enake možnosti spolov, in sicer enega na predlog ministrstva, pristojnega za znanost, in enega na predlog ministrstva oziroma službe vlade, pristojne za digitalizacijo,
- dva člana imenuje Znanstveni svet inštituta iz vrst uporabnikov inštituta oziroma zainteresirane javnosti. Imenovana člana iz vrst uporabnikov ne smeta prihajati iz iste institucije,
- enega člana izvolijo zaposleni delavci inštituta izmed sebe.

Mandat članov Upravnega odbora Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko je štiri leta.

2. Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje Znanstveni svet na podlagi javnega poziva, ki se objavi na spletni strani Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko.

3. Predlagatelje pozivamo, da v roku 15 dni od dneva objave javnega poziva Znanstvenemu svetu v pisni obliki predlagati največ dva kandidata, ki ne smeta prihajati iz iste institucije. Predlogu je potrebno priložiti pisno soglasje predlagane osebe, da je članstvo pripravljena sprejeti.

4. Upravičeni predlagatelji so pravne in fizične osebe. V kolikor je predlagatelj pravna oseba, mora biti predlog podpisan s strani pristojnega zastopnika organizacije oziroma druge osebe po njegovem pooblastilu.

5. Za posameznega predlaganega kandidata mora predlagatelj predložiti naslednje podatke: ime in priimek; dan, mesec, leto in kraj rojstva; stopnjo izobrazbe; poklic, za katerega je usposobljen; naziv organizacije, kjer je zaposlen in delo, ki ga opravlja; stalno prebivališče ter pisno soglasje predlaganega kandidata, da je članstvo pripravljen sprejeti.

6. Predloge s podatki je potrebno posredovati na naslov Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Jadranska ulica 19, 1000 Ljubljana, s pripisom "Javni poziv za predlaganje člana UO IMFM".

7. Predloge je potrebno posredovati do vključno 15. septembra 2022.

V Ljubljani, dne 31.08.2022

                                                                        Predsednica Znanstvenega sveta
                                                                Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko
                                                                         prof. dr. Marjeta Kramar Fijavž

Javni poziv za predlaganje člana Upravnega odbora iz vrst uporabnikov inštituta oziroma zainteresirane javnosti Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko - Podpisan